UMB TEAM PPU MARAN

.
Shahidan Bin Haji Salleh

Pengerusi Biro Unit Media Baru Dan Perang Saraf

Facebook : Shahidan Salleh

Blog : http://shahidanyak.blogspot.com/Zin Azran Mansor

Ahli Jawatankuasa Biro Unit Media Baru Dan Perang Saraf

Facebook : Zin Azran Mansor

Blog : http://caferakyat.blogspot.com
Mohd Zaharunn Nizam Bin Mahmat

Ahli Jawatankuasa Biro Unit Media Baru Dan Perang Saraf

Facebook : Mohd Zaharunn Nizam

Blog : http://cucudatobahaman.blogspot.com/

Juhari Che Lah

Ahli Jawatankuasa Biro Unit Media Baru Dan Perang Saraf

Facebook : Juhari Che Lah

Blog :
Mustaffa Bakri Bin Ahmad

Ahli Jawatankuasa Biro Unit Media Baru Dan Perang Saraf

Facebook : Mustaffa Bakri Ahmad

Blog :

Wawi Razali

Ahli Jawatankuasa Biro Unit Media Baru Dan Perang Saraf

Facebook : Wawi Razali

Blog :

Mohd Khairi Bin Ridwan

Ahli Jawatankuasa Biro Unit Media Baru Dan Perang Saraf

Facebook : Mohd Khairi

Blog :

Jamsari Bin Mohamed

Ahli Jawatankuasa Biro Unit Media Baru Dan Perang Saraf

Facebook : Paku Karat

Blog :